Rezervační formulář

Rezervační formulář se skládá ze dvou částí – jedna slouží k vytváření rezervací a druhá ke správě vašeho účtu.
V tomto článku si popíšeme téměř vše, s čím se při používání rezervačního formuláře můžete setkat.

Rezervační formulář

Výběr zaměření

Jeden z prvních kroků, se kterým se můžete setkat, je výběr zaměření. Ten se vám může zobrazit, pokud váš poskytovatel služeb nabízí různé typy služeb s různým typem rezervací (skupinové lekce a individuální apod.).
Zaměření určuje, jak bude rezervační formulář vypadat dál. 

Volba provozovny

Pokud poskytovatel služeb má k dispozici více provozoven, může se v některých zaměřeních (skupinové lekce např.) zobrazit na začátku jejich výběr.

U některých zaměření (třeba služby pro jednotlivce typu masáže), mohou nabízet výběr provozovny společně s výběrem zdroje (maséra apod.) na levé straně.

Výběr termínu u skupinových lekcí s pevným termínem

Při vytváření rezervace na nějaké skupinové lekce (třeba různá cvičení) uvidíte kalendář s vypsanými termíny a dostupnou kapacitou. Stačí kliknout na to, co se vám líbí.

Výběr zdroje, služby a termínu u služeb pro jednotlivce

Při rezervaci, kdy využíváte v jednu chvíli určitou službu jen vy, je v prvním kroku možné zvolit tzv. zdroj (často pracovník provádějící službu) a poté si vybrat ze služeb, které tento zdroj nabízí. Služby mohou být rozděleny do kategorií. Výběrem služby se přesunete do kalendáře, zobrazující volné termíny.

Výběr služby u služeb typu EMS

U zaměření typu EMS, které nabízí možnost vybrat službu, ale zvolit skupinovou rezervace v libovolný termín, mohou být zobrazeny služby a permanentky v jednom seznamu.

Výběr termínu u skupinových služeb bez pevného data

Skupinové rezervace mohou být k dispozici i bez pevně vypsaných termínů (třeba rezervace sauny). Kalendář pak zobrazuje volné termíny a pokud v nějaký čas ji někdo rezervovaný je, tak i počet dostupných míst.

Rezervace kurzu

Rezervovat si můžete i kurzy – tedy událost s více termíny. Opět vidíte kapacitu a dostupnost, jen místo kalendáře jsou události vypsány v seznamu pod sebou. 

Zadání kontaktních údajů nebo přihlášení

Po výběru termínů se dostanete na stránku, kde zadáte kontaktní údaje pro jednorázovou rezervaci a nebo přihlášení pod svým uživatelským účtem (případně i jeho vytvoření). Tato část se může lišit podle nastavení – mohou zde být vyžadovány další údaje (třeba zdravotní obtíže), může být vynucené přihlášení bez možnosti jednorázové rezervace a nebo může naopak být přihlášení nebo vytvoření účtu úplně skryto.

Úhrada rezervace

Tato část se opět může lišit podle nastavení. Na výběr zde mohou být různé typy úhrady rezervace – online platby, voucher, platba na místě, kredit nebo třeba permanentky. Pro některé typy úhrady je třeba být přihlášen (kredit a permanentky).
Také zde může být možnost výběru cenové hladiny (slevy). Ta se případně zobrazuje u shrnutí rezervace a zobrazení ceny.

Potvrzení vytvoření rezervace

Jedná se o poslední krok, ve kterém vidíte shrnutí právě vytvořené rezervace a případně i mapku.


Správa rezervací

Přihlášení

Do správy rezervací je možné se přihlásit pomocí odkazu v levé dolní části rezervačního formuláře.
Přihlašování probíhá pomocí uživatelského účtu, který je možné použít i pro přihlášení v rezervačním formuláři. Vytvoření účtu je možné buď právě v rezervačním formuláři, nebo při přihlášení do správy rezervací a nebo po domluvě s poskytovatelem služeb. Vytváření účtu ze strany zákazníka může být také úplně zakázáno. Obnova zapomenutého hesla je ale možná vždy, pomocí odkazu u přihlášení.

Části správy rezervací

Správa rezervací neslouží jen k zobrazení budoucích a minulých rezervací, ale i k dalším činnostem, nastavení a přehledům. Zobrazení jednotlivých možností záleží na nastavení obchodníkem.

Můžete si zde zobrazit stav svého kreditu a historii dobíjení i čerpání. Prohlédnout si můžete seznam permanentek, stav jejich čerpání a případně. Permanentky i kredit může být i možné si zde koupit nebo dobít.

Vidět zde můžete i náhrady, které máte k dispozici. Pokud se chcete podívat na seznam svých nákupů, je zde záložka Nákupy. V části Osobní údaje můžete změnit nastavení svého uživatelského účtu.