Možnosti pomoci podnikatelům

Přečtěte si, na jakou pomoc máte nárok, pokud jste museli na základě nařízení vlády ČR zavřít svou provozovnu, zrušit naplánovanou sportovní nebo třeba kulturní akci či jinak omezit své podnikání.

Náhrada škody

Aktualizace (26. března): Ze včerejšího jednání vlády a krizového štábu vyplývá, že o kompenzaci škod zřejmě nebude možné žádat. Více najdete třeba v tomto článku. Zatím je ale vše celkem nejasné a informace tedy budeme doplňovat.

Chápeme, že pro některé z vás může být aktuální situace velmi náročná a proto vám s advokátkou Petrou Dolejšovou přinášíme informace o možnosti žádat stát o náhrady škody, které by mohly být i likvidační.

Stát by měl podle zákona hradit škodu:

 • reálně doloženou
 • vzniklou v souvislosti s nouzovým stavem
 • které jste nemohli předejít
 • uplatněnou do 6 měsíců

Podrobnější informace můžete nalézt v zákoně č. 240/2000 Sb (Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů – krizový zákon), v § 36. Nebo se můžete obrátit na Mgr. Petru Dolejšovou.

Bezúročné půjčky

O bezúročné půjčky kvůli potížím způsobeným novým typem koronaviru můžete žádat od 16. března. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) tuto pomoc připravilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB).

Základní informace o bezúročných půjčkách:

 • Žádat můžete o pomoc ve výši 500 tis. až 15 mil. Kč s nulovou úrokovou sazbou.
 • Úvěry jsou poskytovány až do výše 90 % způsobilých výdajů, se splatností 2 roky včetně možnosti odloženého splácení až na dobu až 12 měsíců.
 • Úvěr můžete použít například na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, pořízení a financování zásob nebo další provozní náklady a výdaje.
 • S vyřízením a poskytnutím úvěru a ani jeho případným předčasným splacením nejsou spojeny žádné poplatky.
 • Žádosti můžete podávat na pobočkách ČMZRB od 16. 3. 2020

Další informace a časté dotazy můžete najít např. zde:

Odložení termínu pro podání daňového přiznání

Pokud jste fyzická osoba, na kterou se vztahuje povinnost podat za rok 2019 daňové přiznání (typicky OSVČ bez daňového poradce), můžete letos podat daňové přiznání až do 1. července, místo do konce března.
Pro využití tohoto odkladu nemusíte nic dodávat a daňové přiznání můžete podat tak, jak jste zvyklí.
S tímto souvisí i odklad pro podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019. Ten je OSSZ možné doručit bez sankcí až do 3. srpna.

Podrobnější informace můžete nalézt třeba v rozhovoru s ministryní financí, Alenou Schillerovou, na portálu Ministerstva financí ČR.

Novinka: Odpuštění sociálního pojištění

Pokud jste OSVČ, nemusíte od března do srpna hradit zálohy sociálního pojištění a to bez nutnosti jakékoliv žádosti.

 • Odvádíte minimální zálohy? Povinné platby na důchodové pojištění za březen až srpen máte odpuštěné v plné výši.
 • Odvádíte víc než minimální zálohy? Od března do srpna nemusíte platit žádné zálohy. V ročním vyúčtování příští rok ale zpětně doplatíte za těchto 6 měsíců pouze rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného podle vašeho zisku za rok 2020.

Podrobnější informace může nalézt na webu MPSV zde nebo třeba v tomto článku na portálu podnikatel.cz.

Novinka: 15 tisíc korun pro OSVČ

Pokud jste jako OSVČ museli kvůli vládním nařízením uzavřít svoji provozovnu, budete zřejmě mít nárok po celou dobu omezení na měsíční podporu 15 tisíc Kč, která se nebude jinak danit.
Podrobnosti budou projednávány na zasedání vlády v pondělí 30. března.

Podrobnější informace najdete v článku na podnikatel.cz.

Novinka: Ošetřovné pro OSVČ na děti

Po dobu, kdy děti nemohou navštěvovat školu, budou mít OSVČ možnost získat příspěvek od Ministerstva průmyslu a obchodu.

 • Platí pro děti do 13 let
 • Ve výši  424 Kč za den
 • Nárok má jen OSVČ, jehož manžel či manželka nečerpají ošetřovné v klasickém zaměstnaneckém vztahu

Podrobnější informace i s popisem žádosti najdete v tomto článku.

Facebooktwitterlinkedinmail